Non scholae sed vitae discimus
  • Kalbų diena
  • Gimnazijos gimtadienis
  • Ladygolas
  • Mokslo ir žinių šventė
  • Buk saugus
  • Nordplius_Latvija
  • Lietuvos veliava
  • #Beactive
  • 35 laidos
  • tėvų forumas

Istorija

 Mūsų gimnazijos istorija ...

Pirmoji valstybinė pradžios mokykla Nemenčinėje buvo įsteigta 1865m. Mokėsi iš viso 30 mokinių, daugiausia turtingesniųjų valstiečių ir amatininkų vaikai.
1897m. miestelio gyventojų ir valstiečių jėgomis Nemenčinėje buvo pastatytas pirmasis mokyklos pastatas. Iš viso mokėsi 13 mergaičių ir 64 berniukai. Vilniaus krašto žmonių raštingumas buvo žemas.
Mokyklos pastatas pirmojo pasaulinio karo metais sudegė, mokykla nedirbo. Pradėjo veikti tik 1919 m. rudenį. Vaikus mokė lenkų kalba, nes Vilniaus kraštą okupavo lenkai.

1937 m. miestelyje buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas, jį sudarė 8 kambariai, veikė 7 klasės, mokėsi apie 210 mokinių, dirbo 8 mokytojai.
Antrojo pasaulinio karo metais Nemenčinės mokyklos pastatas buvo užimtas vokiečių kareivių pr paverstas karo ginklų dirbtuvėmis. Okupacijos metu mokykla buvo uždaryta, mokiniai nesimokė. Vokiečių kariuomenė iš Nemenčinės pasitraukė 1944m. birželio 8d. Mokyklos patalpos išliko nesunaikintos, tačiau inventorius , mokymo priemonės buvo sunaikintos arba išnešiotos gyventojų. Mokyklos ūkvedys važinėjo po miestelį, rinkdamas išlikusius suolus , stalus, langus ir kt.
Nemenčinės mokykla pradėjo dirbti 1944m. rugsėjo 1d. Darbo pradžia buvo sunki, trūko mokymo priemonių, nebuvo vadovėlių, popieriaus. Mokykloje dirbo 10 mokytojų, buvo 200 mokinių. Iš pradžių mokykloje buvo dėstoma tik lenkų kalba, o 1946-1947 m.m. – tik rusų kalba.

1950 m. Mokykla perorganizuojama iš septynmetės į vidurinę mokyklą, o 1954m. Nemenčinės mokyklą baigia pirmoji 25 –ių abiturientų laida.
Mokinių skaičius ir mokytojų kolektyvas augo, mokyklos pastatas darėsi ankštas. 1955-1956 m. mokyklos direktorius E. Užpalevič su mokytojų kolektyvu stengiasi, kad būtų plečiamos mokyklos patalpos.

1957m. rugsėjo 1d. Nemenčinės vidurinėje mokyklos pradėjo dirbti klasės lietuvių dėstomąją kalba. Iki tol lietuviai, gyvenantys Nemenčinėje arba jos apylinkėse, ledo vaikus mokytis į lenkiškas arba rusiškas klases., o kiti mokiniai važiavo mokytis į Vilnių. 1960m. pastatytas dviejų aukštų mūrinis mokyklos prietatas. 1972m. pastatyta trijų aukštų mūrinė mokykla. 1975m. Nemenčinės vidurinę mokyklą baigė pirmoji lietuvių abiturientų laida- 11 mokinių
1989-1990 m. –didelių permainų metai Lietuvos Respublikos ir mokyklos gyvenime.

1990m. rugsėjo 1d Nemenčinės trikalbė(lietuvių- rusų- lenkų ) mokykla suskilo į dvi: rusų-lenkų ir lietuvių, įsteigta Nemenčinės 2-oji(lietuviška) vidurinė mokykla, kurios direktoriumi buvo skirta R. Sakalauskas. Mokykloje mokėsi 298 mokiniai, dirbo 29 mokytojai, buvo 18 klasių komplektų. Kiekvienais metais mokyklą papildydavo apie 30 mokinių. 1990-1991M.M. Nemenčinės 2-oji vidurinė mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą. 

2004-2005 m.m. mokykloje mokėsi net 611 mokinių, dirbo 63 mokytojai.

2004 m. pradėta statyti nauja lietuviška mokykla , rugsėjo 16d. į naujos lietuviškos mokyklos pamatus buvo įmūryta simbolinė kapsulė. Būsimos mokyklos pamatus pašventino Nemnčinės klebonas V. Zuzo.
2006m. rugsėjo 1d. atidaryta pirma naujosios mokyklos dalis. Tai buvo didelis džiaugsmas mokiniams, mokytojams ir tėveliams. Naujame pastate kol kas mokėsi 7-12 klasių mokiniai.

2007 m. rugsėjo 1d. buvo atidaryta vidurinė naujosios mokyklos dalis, kurioje mokėsi 5-12 klasių mokiniai.

2008 m. rugsėjo 1 d. mokiniai įžengė į naujus lietuviškosios gimnazijos pastatus. Gimnaziją pašventino Nemenčinės dekanas kunigas E . Kirstukas.

Nujoji gimnazija šviesi, erdvi, joje puiki aktų salė, didžiulė sporto slalė, modernūs kabinetai, biblioteka, valgykla.

2008 m. rugsėjo 26 d. gimnazija inauguruota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino vardu.

0
0
0
s2sdefault